Meer zelfvertrouwen door seks

Meer zelfvertrouwen door seks

“It is a man’s world” is niet voor niks één van de meeste bekende nummers van James Brown. Want we hebben heel lang geleefd in een wereld die voornamelijk is ingericht voor en door mannen. Zo ook onze seksuele wereld en de erotische verhalen die daarmee gepaard...